• slide1 slide2

Phòng trừ bệnh hại cây họ cải


BỆNH BÃ TRẦU (Xanthomonas Campestris PV)

Bệnh thường gây hại từ bìa lá vào trong, vết bệnh hình tam giác, màu nâu đỏ hay nâu vàng.

Bệnh nặng lá rụng sớm, cây phát triển kém, bắp nhỏ và nhẹ, chẻ thân thấy mạch nhựa có màu đen.

Biện pháp phòng trị:

Xử lý hạt giống với nước nóng 52°C trong vòng 30 phút trước khi gieo.

Cắt và tiêu hủy lá bệnh, lá già.

Phun thuốc : Starner, Kasuran 50WP, Copper Zine 85WP.

BỆNH THỐI NHŨN (Erwinia Carotovora Var)

Vết bệnh nhỏ nhũn nước, màu nâu hoặc màu đen và có mùi thối đặt trưng. Bệnh nặng làm cho cả cây bị thối mềm.

Bệnh thường tấn công ở rễ hoặc lá già nên khó phát hiện, có thể phân biệt bệnh dựa vào triệu chứng héo chóp lá vào ban trưa và tươi lại lúc chiều mát.

 

Biện pháp điều trị:

Không trồng dầy  trong mùa mưa

Bón lót vôi đầu vụ

Cắt và tiêu hủy lá bệnh, lá già

Phun thuốc: Starner 20WP, Fortamin 6WP, Kasumin 2L,…
 

BỆNH THỐI GỐC CỎ TƠ (Sclerotium Rolsii)

Vết bệnh thường xuất hiện ở gốc thân sát mặt đất và có lớp nắm trăng bao quanh. Bệnh làm cho lá mềm rũ và vàng úa, cây phát trển kém.

Biện pháp phòng trị:

Tránh bón nhiều phân rác mục trên mặt liếp.

Không trồng dày và tưới ẩm chiều mát.

Phun thuốc: Starner, Daconil 75WP, Kasai 21.2 WP, Viroxyl 58BTN,….


Ưu điểm

Đậc trị vi khuẩn các loại trên nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt là vi khuẩn gây nên bệnh cháy bìa lá lúa.

Cơ chế tác động khác biệt hòan toàn nên hạng chế tính kháng thuốc của vi khuẩn.

An toàn cho môi trường, cây trồng và con người.

Tăng tính kích kháng cho cây trồng.

Ngăn chặn sử lây lan của vết bệnh và làm vết bệnh khô ránh nhanh.


    
Sản phẩm