• slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1

Phòng trừ sâu đục thân


      
 

SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM (Scirpohaga Incertulas)

1. Đặc điểm hình thái:

Bướm màu vàng lợt, cánh có hai chấm đen. Trứng đẻ thành từng ổ, có lớp lông màu vàng bao phủ.

Vòng đời: 45 – 65 ngày

+ Trứng: 5 – 8 ngày.

+ Sâu non: 25 – 35 ngày.

+ Nhộng: 7 – 10 ngày.

+ Trưởng thành: 7 – 10 ngày.

    

2. Cách gây hại:

Sâu non mới nở nhả tơ nhờ có gió đưa sang các cây lân cận. Sau đó sâu chui vào bên trong bẹ lá, khi lớn sâu chui vào  thân lá phá hại, cắt đứt đường vận chuyển nước, dinh dưỡng làm đọt non héo, gây hiện tượng “ chết đọt”.

3. Biện pháp phòng trừ:

3.1 Biện pháp canh tác

a. Vệ sinh đồng ruộng

b. Giống cứng cây nảy chồi nhiều. 

Theo dõi  ổ trứng để xác định thời gian phun thuốc hoặc bỏ ổ trứng.

3.2 Biện pháp hóa học :

Để trừ sâu đục thân sử dụng một trong những loại thuốc như : Padan 50SP, Padan 95SP, Sumithion 50EC, Trebon 10 ND, Vibasu 10H, Diazan 10H.


 

Ưu điểm :

Thuốc có tính diệt trừ sâu khi  thuốc tiếp xúc với trứng và thẩm thấu vào bên trong tán công vào phôi non làm cho phôi bị thối.

Có kiểu tác động khác biệt hoàn toàn so với các loại thuốc trừ sâu hiện nay do được chiết xuất từ chất độc của một loài giun biển.

Đăt tính lưu dẫn mạnh.

Phổ tác dụng rộng diệt được cả côn trùng miệng nhai và cả côn trùng chích hút

Hiệu lực của thuốc kéo dài.


    
Sản phẩm